واکس اورگانیک نگهداره میوه جهت انبارداری و غیره
واکس اورگانیک نگهداره میوه جهت انبارداری و غیره
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
واکس اورگانیک مرکبات
واکس اورگانیک مرکبات
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
طعمه اورگانیک و سمی حلزون کش
طعمه اورگانیک و سمی حلزون کش
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
طلقهای چاپ ترانسفر با پرینتر و پلاترهای جوهرافشان و تونری
طلقهای چاپ ترانسفر با پرینتر و پلاترهای جوهرافشان و تونری
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
شمع با شعله های رنگی بدون دود و خوشبو کننده هوا
شمع با شعله های رنگی بدون دود و خوشبو کننده هوا
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
مبدل پیشرانه های بنزینی به دیزلی ( نفت سفید ، گازوئیل ، بیودیزل ) با کاهش مصرف سوخت و کاهش الودگی هوا با بهره گیری ازمکانیزم ماکروویو و ترموالکتریک.
مبدل پیشرانه های بنزینی به دیزلی ( نفت سفید ، گازوئیل ، بیودیزل ) با کاهش مصرف سوخت و کاهش الودگی هوا با بهره گیری ازمکانیزم ماکروویو و ترموالکتریک.
تهران

500000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

500000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
چفیه عرقگیرو ضد بو نانو ذرات کربن فعال و دی اکسید کربن
چفیه عرقگیرو ضد بو نانو ذرات کربن فعال و دی اکسید کربن
تهران

200000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

200000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
سامانه پرتابل خنک کننده آبی جهت پیشرانه های موتورسیکلت
سامانه پرتابل خنک کننده آبی جهت پیشرانه های موتورسیکلت
تهران

200000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
کبریت عطرآگین
کبریت عطرآگین
تهران

200000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

200000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری