راهنمایی گرفتن از افراد باتجربه راهگشاست

همفکری با منتورها، مشاوران و مربیان با تجربه بر روی کسب و کار شما تاثیر فوری و مثبت دارد

منتور کیست ؟

چون که به عدم تصمیم گیری و سردرگمی در مسائل مهم پایان می دهد و مسیر حرکت شما را روشن می کند شما تصمیمات مهم را با حدس و گمان گرفته اید و می خواهید بدانید چه تصمیمی بهتر است درباره چگونگی ساخت یک استراتژی جامع کسب و کار برای استارتاپ خود نیاز به همفکری دارید احساس فشار و نگرانی می کنید و می خواهید خود را با کسی که شما را درک می کند درد دل کنید استارتاپ شما به بازار مناسبی دست یافته است، اما بدتان نمی آید در مورد روند رشدتان دیدگاه های جدیدی بدست آورید

تعدادی از منتورها


احمدرضا علی بخشی
تهران

شاغل در شرکت شوفاژکار

زمینه های تخصص
وارد نکرده
شهاب واقف
گیلان

4 سال فعالیت حرفه ای در عرصه مولتی لولَ َمارکتینگ

زمینه های تخصص
وارد نکرده
سولماز علینژاد
تهران

جویای موفقیت

زمینه های تخصص
وارد نکرده