جدیدترین نوشته های بلاگ ها

دکتر علیرضا رضائی سرپرست راه اندازی "مرکز نوآوری و کارآفرینی فناوری‌های نوین

دکتر علیرضا رضائی سرپرست راه اندازی "مرکز نوآوری و کارآفرینی فناوری‌های نوین
دکتر علیرضا رضائی سرپرست راه اندازی "مرکز نوآوری و کارآفرینی فناوری‌های نوین

اولین دوره سخنرانیهای چالشی علمی در حوزه فناوریهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست

اولین دوره سخنرانیهای چالشی علمی در حوزه فناوریهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست
اولین دوره سخنرانیهای چالشی علمی در حوزه فناوریهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست

جلسه کار افرینی در دانشگاه تهران

جلسه کار افرینی در دانشگاه تهران
اولین جلسه کارگروه آموزشهای مهارتی و کار افرینی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

رسیدن به رتبه زیر 390 هزار الکسا برای سایت طنین تک کارگزار برتر فن بازار

رسیدن به رتبه زیر 390 هزار الکسا برای سایت طنین تک کارگزار برتر فن بازار
رسیدن به رتبه زیر 390 هزار الکسا برای سایت طنین تک نماینده فن بازار

کاربردی ترین فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

کاربردی ترین فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان
در فرایند ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش‌بنیان تهیه و مبنای عمل قرار میگیرد.

تولید محتوای بی نظیر دیجیتال (بخش 2 تیتر نویسی)

تولید محتوای بی نظیر دیجیتال  (بخش 2 تیتر نویسی)
تیتر جذاب برای محتوای سایت یا اینستوگرام مهمترین بخش برای جذب کاربر و مشتری است.

تولید محتوای بی نظیر دیجیتال (بخش 1 تیتر نویسی)

تولید محتوای بی نظیر دیجیتال  (بخش 1 تیتر نویسی)
تیتر جذاب برای محتوای سایت یا اینستوگرام مهمترین بخش برای جذب کاربر و مشتری است.

حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان

حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان
حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان به مدت 15 سال خواهد بود.

جذب سرمایه گذار با 11راهکار مطمئن

جذب سرمایه گذار با 11راهکار مطمئن
بعضی از تجارت ها برای " سرمایه گذاری خطر پذیر " یا " سرمایه گذاری فرشته " مناسب نیستند .

من به دنبال طرح یا استارتاپ یا اختراع هستم

پیدا کن

من به دنبال سرمایه گذار هستم

پیدا کن