تفنگ ضد تهاجمی و ضد شورش ، شلیک عصاره ی فلفل جهت ( انسان و حیوان وحشی )
تفنگ ضد تهاجمی و ضد شورش ، شلیک عصاره ی فلفل جهت ( انسان و حیوان وحشی )
تهران

500000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

500000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
طعمه اورگانیک و سمی حلزون کش
طعمه اورگانیک و سمی حلزون کش
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
مبدل پیشرانه های بنزینی به دیزلی ( نفت سفید ، گازوئیل ، بیودیزل ) با کاهش مصرف سوخت و کاهش الودگی هوا با بهره گیری ازمکانیزم ماکروویو و ترموالکتریک.
مبدل پیشرانه های بنزینی به دیزلی ( نفت سفید ، گازوئیل ، بیودیزل ) با کاهش مصرف سوخت و کاهش الودگی هوا با بهره گیری ازمکانیزم ماکروویو و ترموالکتریک.
تهران

500000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

500000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
چفیه عرقگیرو ضد بو نانو ذرات کربن فعال و دی اکسید کربن
چفیه عرقگیرو ضد بو نانو ذرات کربن فعال و دی اکسید کربن
تهران

200000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

200000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
سامانه پرتابل خنک کننده آبی جهت پیشرانه های موتورسیکلت
سامانه پرتابل خنک کننده آبی جهت پیشرانه های موتورسیکلت
تهران

200000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
طلق های قابل چاپ با پرینتر و پلاترهای جوهر افشان
طلق های قابل چاپ با پرینتر و پلاترهای جوهر افشان
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
دستگاه پرتال آب شیرین کن خورشیدی
دستگاه پرتال آب شیرین کن خورشیدی
تهران

200000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

200000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
کوتینگ قابل چاپ و ضد آب نمودن کاغذ و پارچه برای چاپ دیجیتال
کوتینگ قابل چاپ و ضد آب نمودن کاغذ و پارچه برای چاپ دیجیتال
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
کوتینگ نسوز قالبهای شنی ریختگری
کوتینگ نسوز قالبهای شنی ریختگری
تهران

200000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

200000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری