مجموعه فرهنگی هنری چارچوب
 • مجموعه فرهنگی هنری چارچوب
  • مجموعه فرهنگی هنری چارچوب

  • تهران

توضیحات مختصر

مجموعه فرهنگی هنری شامل بخش های مختلف که کمتر از یکسال است فعالیت می کند.

سیاوش صمیمی
سیاوش صمیمی
ایران

با سابقه 10 سال در مدیریت مجموعه فرهنگی و هنری و ایده پردازی در فن آوری های مربوط به هنر.

زمینه های تخصص
مدیریت داخلی

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

 • هدف 1200 میلیون تومان
 • کمترین سرمایه گذاری 400 میلیون تومان
 • افزایش سرمایه گذاری 600 میلیون تومان
 • دوره های قبلی 600 میلیون تومان
 • مرحله برابری سود و زیان
 • نقش سرمایه گذار دیگر