شاپیز

توضیحات مختصر

Market place

علیرضا ابراهیم زاده
علیرضا ابراهیم زاده
ایران

توسعه دهنده full stack

زمینه های تخصص
کارشناس فنی

تصاویر و ویدیو ها

تصاویر و ویدیو آپلود نکردند.

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 550 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 100 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 500 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 50 میلیون تومان
  • مرحله تحقیق و توسعه
  • نقش سرمایه گذار ساکت