دستگاه پرتال آب شیرین کن خورشیدی
 • دستگاه پرتال آب شیرین کن خورشیدی
  • دستگاه پرتال آب شیرین کن خورشیدی

  • تهران

توضیحات مختصر

توضیحاتی وارد نکردند .

تصاویر و ویدیو ها

تصاویر و ویدیو آپلود نکردند.

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

 • هدف 500000000 میلیون تومان
 • کمترین سرمایه گذاری 200000000 میلیون تومان
 • افزایش سرمایه گذاری 200000000 میلیون تومان
 • دوره های قبلی 300000000 میلیون تومان
 • مرحله تحقیق و توسعه
 • نقش سرمایه گذار ساکت