دستگاه تولید کننده هوای خشک و تمیز
 • دستگاه تولید کننده هوای خشک و تمیز
  • دستگاه تولید کننده هوای خشک و تمیز

  • تهران

توضیحات مختصر

این اختراع مرتبط با حذف رطوبت و آلودگی¬های موجود در هوا برای تولید هوای تمیز و خشک شامل گازهای نیتروژن و اکسیژن بجای استفاده از کپسول هوای فشرده می¬باشد.

تصاویر و ویدیو ها

تصاویر و ویدیو آپلود نکردند.

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

 • هدف 520 میلیون تومان
 • کمترین سرمایه گذاری 10 میلیون تومان
 • افزایش سرمایه گذاری 500 میلیون تومان
 • دوره های قبلی 20 میلیون تومان
 • مرحله تحقیق و توسعه
 • نقش سرمایه گذار ساکت