توزیع و پخش اولین لوله های خون گیری خلا تولید داخل
 • توزیع و پخش اولین لوله های خون گیری خلا تولید داخل
  • توزیع و پخش اولین لوله های خون گیری خلا تولید داخل

  • البرز

توضیحات مختصر

لوله های خلا خون گیری مورد استفاده در تمامی بیمارستان ها و آزمایشگاه های خصوصی می باشد و به شدت با کمبود این لوله ها در ایران مواجه هستیم و ما اولین تولید کننده این لوله ها در ایران می باشیم


ایران

زمینه های تخصص

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

 • هدف 1400 میلیون تومان
 • کمترین سرمایه گذاری 800 میلیون تومان
 • افزایش سرمایه گذاری 1000 میلیون تومان
 • دوره های قبلی 400 میلیون تومان
 • مرحله تحقیق و توسعه
 • نقش سرمایه گذار ساکت