تفنگ ضد تهاجمی و ضد شورش ، شلیک عصاره ی فلفل جهت ( انسان و حیوان وحشی )
 • تفنگ ضد تهاجمی و ضد شورش ، شلیک عصاره ی فلفل جهت ( انسان و حیوان وحشی )
  • تفنگ ضد تهاجمی و ضد شورش ، شلیک عصاره ی فلفل جهت ( انسان و حیوان وحشی )

  • تهران

توضیحات مختصر

توضیحاتی وارد نکردند .

تصاویر و ویدیو ها

تصاویر و ویدیو آپلود نکردند.

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

 • هدف 534000000 میلیون تومان
 • کمترین سرمایه گذاری 500000000 میلیون تومان
 • افزایش سرمایه گذاری 500000000 میلیون تومان
 • دوره های قبلی 34000000 میلیون تومان
 • مرحله تحقیق و توسعه
 • نقش سرمایه گذار ساکت