ارتمیس

توضیحات مختصر

چکیده اهداف طرح ارتمیس امروزه ضعف در قدرت خرید مردم با هرگونه نگرش و دیدگاه به وضوح قابل روئیت می باشد،این امر باعث شده است تا به نسبت درآمد صاحبان کسب و کارها (خدماتی،رفاهی،تفریحی،فروشگاهی و...) کاهش یافته.در نتیجه اقشار مختلف جامعه در این روند تحت تاثیر قرار گرفته و آسیب پذیر میشوند. با اندیشیدن به این روند در پروژه سعی برآن شده تا با یکپارچه سازی نظام توزیع و پخش کالا باعث کاهش قیمت نهایی محصول برای مصرف کننده،و همچنین با فراهم ساختن بسترهای درآمد زایی،باعث افزایش قدرت خرید کاربران سامانه شود. پروژه در سه فاز پیش بینی و قابل اجرا میباشد ،که با اجرایی شدن فاز سوم و در نظر داشتن تنها (20%) از سهم بازار، باعث به وجود آمدن (+8هزار میلیارد) گردش مالی و (+650میلیارد )سود برای سیستم در هر ماه می گردد.


ایران

زمینه های تخصص

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 25000000010 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 25000000000 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 25000000000 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 10 میلیون تومان
  • مرحله تحقیق و توسعه
  • نقش سرمایه گذار ساکت