ماسک صورت
ماسک صورت
تهران

ماسک از مواد معدنی و گیاهی تهیه شده،برای پاکسازی پوست،رفع جوش و آکنه،آفتاب سوختگی، و.... کاربرد دارد با اولین بار استفاده به صورت نیمی از صورت نتیجه کاربردی قابل مشاهده میباشد.

500 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

. میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
داریور LED
داریور LED
تهران

تامین جریان کافی برای LEDها

200 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

100 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری