مربعات(مربعات سینائی)

توضیحات مختصر

یک نوع بازی ریاضی و هوش می باشد برای دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم

حمیدرضاعابدی فیروزجائی
حمیدرضاعابدی فیروزجائی
ایران

فعالیت در زمینه بازی ریاضی و هوش

زمینه های تخصص

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 500000010 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 100000000 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 500000000 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 10 میلیون تومان
  • مرحله دیگر
  • نقش سرمایه گذار گزارش دهی ماهانه