طرح صادرات زعفران

توضیحات مختصر

ساخت شرکت در کشور ثالث و دور زدن تحریم ها برای فروش بدون دغدغه زعفران در بازار های بین المللی

محمد کرد
محمد کرد
ایران

زمینه های تخصص
گرداننده

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 3100 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 3000 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 3000 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 100 میلیون تومان
  • مرحله تحقیق و توسعه
  • نقش سرمایه گذار ساکت