سرگرمی

توضیحات مختصر

سرگرمی حرکتی مهارتی

بهزاد منجزی الهی پور
بهزاد منجزی الهی پور
ایران

زمینه های تخصص
مخترع سرگرمی حرکتی مهارتی

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 50 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 25 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 50 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 0 میلیون تومان
  • مرحله
  • نقش سرمایه گذار