تولید لیزرهای پوستی

توضیحات مختصر

لیزر پوستی

لیزر پوستی
لیزر پوستی
ایران

لیزر پوستی

زمینه های تخصص

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 12000 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 10000 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 10000 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 2000 میلیون تومان
  • مرحله محصول اولیه
  • نقش سرمایه گذار گزارش دهی ماهانه