کمک حال
صاحب پروژه:
تعداد پروژه‌ها: ۳۷
  • میزان حمایت: ۰%
  • مبلغ حمایت شده: ۰ تومان
    مبلغ مورد نیاز : ۰ تومان
  • تعداد حمایت: 0
  • زمان باقی مانده: 226898 روز
  • کارآفرینی مستقیم: نفر
  • کارآفرینی غیرمستقیم: نفر

کمک حال

کمک حال، بستر ارائه خدمات شهروندی است. که به منظور رفع نیاز افراد جامعه، کاهش دغدغه فکری و ایجاد آرامش برای آنها بوجود آمده است. 

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مجبور باشید برای انجام یک کارِ بیرون از منزل، مرخصی ساعتی بگیرید، ساعت های متوالی در ترافیک و صفِ انتظار معطل شوید. از کار و زندگیتان عقب بیفتید، ولی خوب چاره ای نیست، باید انجامش می دادید! پیگیری امور ثبت، دارایی، پیگیری امور دانشگاه و…. پیگیری خدمت سربازی یا پیگیری کسری خدمت یا امریه در سازمان ها و شرکت ها همگی نیازمند صرف وقت، هزینه و پیگیری است.

پیگیری انجام امور اداری برای افرادی که در دانشگاه های شهر یا استان خود درس نمیخوانند یک مساله نگران کننده است. در شهر خودتان هستید، کارهای فارغ التحصیلی تان ناقص است و احتیاج به پیگیری دارد. دوست دارید کسی پیدا شود تا شما را در انجام امور کمک کند ولی کسی نیست. مجبور هستید هزینه بالا متحمل شوید و خودتان شخصا برای انجام امور اداری‌تان به آن شهر سفر کنید.

گاهی هم پدر و مادر سالمندی دارید که خودتان  به علت مشغله زیاد توانایی انجام امور بیرون از منزل آنها را ندارید. ترجیح می دهید کسی برای انجام امور آنها پیدا شود. تا هم آنها به آسایش برسند و هم دغدغه فکری شما کاهش پیدا کند.

حمایت از این پروژه

حمایت مالی از این پروژه

تومان