ملکانا
صاحب پروژه:
تعداد پروژه‌ها: ۳۷
  • میزان حمایت: ۰%
  • مبلغ حمایت شده: ۰ تومان
    مبلغ مورد نیاز : ۰ تومان
  • تعداد حمایت: 0
  • زمان باقی مانده: 226898 روز
  • کارآفرینی مستقیم: نفر
  • کارآفرینی غیرمستقیم: نفر

ملکانا

ملکانا به‌تازگی موفق به توسعه نرم‌افزار بنگاه امکلاک مجازی شده است. این استارتاپ با حذف واسطه‌ها، هزینه‌های زمانی و مالی خرید و فروش ملک را به حداقل می‌رساند.

حمایت از این پروژه

حمایت مالی از این پروژه

تومان