مدارک معادل

مدرک معادل:

معادل سازی مدرک در تمامی کشورهای پیشرفته در حال انجام هستش زیرا در کشورهای بیشرفته مهمترین ملاک های ارزیابی، مهارت، عملکرد و استعداد فرد است بر اساس همین رویکرد مراکزی هست که به صورت کاملا شخصی و خصوصی گواهی میکنند که این فرد دارای این مهارت فنی می باشد.
ارزیابی مهارت،دوره های ضمن خدمت،تجربیات کاری،ساعت دوره های آزاد،کتاب،مقاله و تبدیل آن به واحدهای تخصصی درسی کاردانی تا دکتری 
مدرک معادل طبق ساعت هایی که افراد آموزش دیده اندصادر می شود و این یعنی سازماندهی ساعت های آموزشی در یک چهار چوب. منظور از دوره های آموزشی گذراندن دوره ها و اخذ گواهینامه (با مدت ساعت معین درج شده) از مراکز معتبر علمی داخلی و خارجی می باشد.

کاربرد مدرک معادل

استخدام در شرکت ها و کارخانجات خصوصی و با توجه به ضوابط داخلی هر سازمان

ارتقا رتبه شغلی

افزایش سطح حقوق

تکمیل رزومه علمی و کاری

وجه اجتماعی

اخذ مدرک معادل برای مهارت ها و سوابق علمی هنری ورزشی که گذراندید .

و...