فروش اختراعات


بسیاری از مخترعین بعد از ساخت نمونه اولیه محصولشان و اخذ گواهی ثبت اختراع به دنبال فروش اختراع خود هستند و رویای فروش اختراع را در سر می پرورانند. یکی از اهداف اصلی فن بازار ملی تحقق این رویاست. فن بازار ملی ایران از طریق کارگزاری های مستقر در استان های مختلف اقدام به فروش اختراعات می نماید. شرکت طنین به عنوان کارگزار فن بازار منطقه ای استان البرز سال هاست که در این زمینه فعالیت جدی و تخصصی دارد به گونه ای که یک تیم تخصصی در جلسات با متقاضیان خرید اختراعات و محصولات حاضر می شوند و به بحث، رایزنی و تبادل نظر می پردازند.