رفع نیاز فناورانه

شرکت طنین به عنوان کارگزار فن بازار منطقه ای استان البرز در شرکت ها، صنایع و کارخانجات مختلف حضور می یابد  و از قسمت های مختلف این کارخانه برای بررسی مشکلات و مسائل صنعت و همچنین رفع نیاز فناورانه بازدید می کند. و به دنبال آن با افراد متخصص در آن زمینه لینک می شود و در راستای برطرف کردن مشکل مذکور گام بر می دارد. شایان به ذکر است که احصای نیاز شرکت های فناور از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری به صورت حمایتی به شرکت ها ارائه می شود. شایان به ذکر است که شرکت طنین سا لهاست که به طرق مختلف با مخترعین، نخبگان، فناوران و نوآوران در ارتباط است و بسیاری از نیاز صنایع مختلف به دست این افراد تامین و برطرف می شود و اصلا نیازی به پرداخت هزینه های هنگفت برای واردات دستگاه های تخصصی و پیشرفته نیست.