جلسات برگزار شده

برگزاری جلسه B2Bبین سرمایه گذار و تولیدکننده نان بدون قند برای بیماران دیابتی

برگزاری جلسه B2Bبین سرمایه گذار و تولیدکننده نان بدون قند برای بیماران دیابتی موضوع: مذاکره پیرامون جذب سرمایه برای تولید حداکثری محصول نان بدون قند برای بیماران دیابتی این جلسه همزمان با برپایی نخستین نمایشگاه توانمندی صنایع کوچک ایران مرداد ماه1397 در محل شبستان مصلی امام خمینی برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت طنین به عنوان کارگزار فن بازار منطقه...

برگزاری جلسه B2Bبین شرکت دانش بنیان رایانه گستر کیو و گروهی از عراقی ها

موضوع: مذاکره پیرامون بازاریابی و فروش نرم افزار حمل و نقل شرکت رایانه گستر کیو به عراقی ها
این جلسه با محوریت بازاریابی و فروش نرم افزار حمل و نقل شرکت رایانه گستر کیو شکل گرفت و آقای مهندس گراوند به عنوان مدیرعامل این مجموعه به تشریح و توضیح این...

برگزاری جلسه B2B بین شرکت همگامان و گروهی از عراقی ها

در این جلسه شرکت طنین به عنوان کارگزار فن بازار منطقه ای استان البرز نقش واسطه را ایفا نمود و با توجه به گذراندن دوره های پیشرفته بازاریابی و فروش محصولات در طی زمان جلسه خیلی خوب توانست به جلسه سمت و سو دهد تا جایی که نتجه جلسه برای طرفین...

برگزاری دوره آموزشی تدوین و ارزیابی طرح کسب و کار

برگزاری دوره آموزشی تدوین و ارزیابی طرح کسب و کار