تورهای صنعتی

یکی از برنامه های کاربردی که شرکت طنین به عنوان کارگزار فن بازار ملی در دستور کار خود قرارداده است. برگزاری تورهای صنعتی با هدف آشنایی اقشار مختلف مردم با ظرفیت ها و دستاوردهای حوزه صنعت و توانمندیهای صنعتی استان است همچنین از دیگر اهداف برگزاری تورهای صنعتی ایجاد تعامل، شناخت، هم افزایی و بهره برداری بهتر از شرایط و پتانسیل های موجود است و در این بازدید ها که بنا بر ضرورت در داخل استان یا خارج آن انجام می شود اقشار مختلف مردم، دانشگاهیان، اصناف، خبرنگاران، صنعتگران، صاحبان صنایع و تحلیل گران صنعتی، با آخرین فناوری تکنولوژیکی ساخت ماشین آلات، آخرین محصول فناوری و واحدهای صنعتی موفق به منظور تبادل تجربیات، آشنا می شوند.شایان به ذکر است که ارتباط موثر و مستقیم دانشگاه و صنعت از دیگر اهداف برگزاری تورهای صنعتی است. نظر به اینکه تولید کنندگان و مصرف کنندگان دو رکن مهم در اقتصاد کشور هستند، برگزاری تورهای صنعتی برای اصناف که نمایندگان مصرف کنندگان هستند زمینه را برای آشنایی تولیدکنندگان با سلیقه‌ های مصرف‌ کننده فراهم می آورد. به طور کلی هدف از برگزاری تورهای صنعتی، آشنایی صنعتگران و واحدهای صنعتی با توانمندی های تولید و صنعت سایر رقبا، تبادل اطلاعات فنی، اقتصادی، تجاری و بازاریابی، فروش کالا و خدمات و خرید مواد اولیه و تجهیزات و فرصت مناسبی برای انعقاد قراردادهای تجاری و تبادلات تکنولوژیکی برای واحدهاست.

درخواست شرکت در تور های صنعتی